سامانه مدیریت اینترنت؛

سامانه ای قدرتمند ( جامع، آنلاین و متمرکز ) به منظور مدیریت رفتار و استفاده بهینه کاربران مجاز، از شبکه وایرلس ( اینترنت ) مجموعه و ایجاد ارتباطی هدفمند با انواع مراجعه کنندگان به سازمان شما ؛ از راه دور و بدون نیاز به داشتن دانشIT.