مشتریان ما …

گروه نوآوران سیستم های دانش محور ( ITIK SYSTEMS ) فعالیت خود را در اواسط سال 1394 در زمینه ارائه خدمات تخصصی شبکه های کامپیوتری و IT هتل ها در شهر مشهد آغاز نمود و بعد از مدت کوتاهی با شناخت برخی از نیازها و دغدغه های موجود در ایگردشگری ) و با اتکا به دانش  شبکه اقدام به تولید برخی سامانه های نرم افزاری با ر کسب و کارها بردارد …

فعالیت های ما در هتل پارسیس

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

گروه نوآوران سیستم های دانش محور ( ITIK SYSTEMS ) فعالیت خود را در اواسط سال 1394 در زمینه ارائه خدمات تخصصی شبکه های کامپیوتری و IT هتل ها در شهر مشهد آغاز نمود و بعد از مدت کوتاهی با شناخت برخی از نیازها و دغدغه های موجود در ایگردشگری ) و با اتکا به دانش  شبکه اقدام به تولید برخی سامانه های نرم افزاری با ر کسب و کارها بردارد …

فعالیت های ما در فورجینگ

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

گروه نوآوران سیستم های دانش محور ( ITIK SYSTEMS ) فعالیت خود را در اواسط سال 1394 در زمینه ارائه خدمات تخصصی شبکه های کامپیوتری و IT هتل ها در شهر مشهد آغاز نمود و بعد از مدت کوتاهی با شناخت برخی از نیازها و دغدغه های موجود در این صنعت ( هتلداری و گردشگری ) و با اتکا به دانش  شبکه ای

فعالیت های ما در هتل درویشی

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

گروه نوآوران سیستم های دانش محور ( ITIK SYSTEMS ) فعالیت خود را در اواسط سال 1394 در زمینه ارائه خدمات تخصصی شبکه های کامپیوتری و IT هتل ها در شهر مشهد آغاز نمود و بعد از مدت کوتاهی با شناخت برخی از نیازها و دغدغه های موجود در این صنعت ( هتلداری و گردشگری ) و با اتکا به دانش  شبکه ای

فعالیت های ما در هتل تابران

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

طراحی کامل پروژه

طراحی کامل پروژه شامل نقشه ترانکینگ و سینی گذاری، مسیر کابل کشی طبقات، وضعیت قرارگیری نودها . راه اندازی شبکه های کابلی و فیبر نوری داخلی و خارجی

آدرس :  مشهد ، استقلال 1/1 ، پلاک 4 ( ساختمان استقلال ) ، واحد 11

تلفن :  10 80 3601-051

ایمیل :  info @ ITIK SYSTEMS.ir

ما را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید

ما را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید

Instagram
WhatsApp
Telegram
Instagram
WhatsApp
Telegram